"Cudze chwalicie , swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie" Zapraszam gospodarzy miast i gmin do promowania swoich miejscowości. Bowiem dbałość o dobry wizerunek miasta lub gminy świadczy o dobrym gospodarzu i zachęca do naśladowania przez innych oraz zwiększa szansę na rozwój regionu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

I. Polityka prywatności - dane osobowe.
§ 1 W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie portalu  otogmina.pl  
Użytkownik Portalu w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu portalu  otogmina.pl  zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego  formularza rejestrującego Użytkownika Portalu. W formularzu Wymagane jest podanie określonych w nim danych osobowych i teleadresowych.
Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które Użytkownik Portalu wprowadzi do formularza rejestracyjnego, służą do korespondencji z Właścicielem Portalu otogmina.pl  i innych Użytkowników Portalu jako dane kontaktowe podane w Ogłoszeniu lub Bazie noclegowo – gastronomicznej oraz inne dane osobowe zebrane przez Właściciela Portalu otogmina.pl  w trakcie korzystania przez Użytkownika Portalu z usług oferowanych za pośrednictwem portalu  otogmina.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2 Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Portalu  innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
Administratorem danych osobowych jest Właściciel  portalu  otogmina.pl.

§ 3 Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich zmian lub ich poprawienia, a także ich usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Właściciela portalu  otogmina.pl poprzez formularz kontaktowy lub adres korespondencyjny.

§ 4 Właściciel portalu  otogmina.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania Umowy, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem portalu  otogmina.pl. Dane osobowe Użytkownika Portalu  podane w korespondencji z Właścicielem portalu  otogmina.pl są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi Portalu odpowiedzi. Właściciel portalu  otogmina.pl może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Portalu  także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach określonych w ustawach.

Właściciel portalu  otogmina.pl może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika Portalu przetwarzać jego dane osobowe w celach:
- statystycznych,
- marketingowych, a w szczególności wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail lub numery telefonu.
Na podstawie odrębnej i opcjonalnej zgody możliwe jest także przekazywanie przez Właściciela portalu  otogmina.pl  danych tj. e-mail lub nr telefonu Użytkownika Portalu podmiotom trzecim w celu przetwarzania w powyższym zakresie.
Zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika Portalu.
Właściciel portalu  otogmina.pl na podstawie udzielonej przez Użytkownika Portalu dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika Portalu.
Dane osobowe zebrane przez Właściciela portalu  otogmina.pl mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

II. Pliki cookies.
§ 1 Właściciel portalu  otogmina.pl  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu  (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Właściciela portalu  otogmina.pl.

Właściciel portalu otogmina.pl  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
- prawidłowego działania Portalu,
- dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
- zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
- marketingowych i statystycznych Właściciela Portalu i podmiotów z nim współpracujących,
- prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

§ 2 Właściciel portalu otogmina.pl  informuje także Użytkowników Portalu , że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu.
Właściciel portalu otogmina.pl  wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika Portalu usunięte po ich zapisaniu przez Właściciela portalu otogmina.pl  , poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 3 Właściciel portalu otogmina.pl  informuje także Użytkowników Portalu, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
III. Technologia stosowana przez Właściciela Portalu.
Właściciel Portalu stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

IV. Inne.

§ 1 Z uwagi na przedmiot umowy w przedmiocie realizacji usług za pośrednictwem portalu otogmina.pl  , Użytkownik Portalu nie ma możliwości korzystania z oferowanych w jej ramach usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 2 Właściciel portalu otogmina.pl  będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik Portalu będzie korzystać z Portalu otogmina.pl  .

§ 3 W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Właściciela otogmina.pl  polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: …………………………………………….

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od otogmina.pl (ul. Niska 29 lok. 55, 01-043 Warszawa) na mój adres pocztowy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez otogmina.pl  (ul. Niska 29 lok. 55, 01-043 Warszawa.  oraz przez podmioty trzecie współpracujące z otogmina.pl  (ul. Niska 29 lok. 55, 01-043 Warszawa).
 Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Redakcja portalu

otogmina.pl
ul. Niska 29 lok. 55
01-046 Warszawa

biuro@otogmina.pl

REKLAMA